vrijdag, 3. december 2010 - 20:00

Koninklijke onderscheidingen voor oud-bewindslieden

Den Haag

Minister-president Rutte heeft vrijdag tijdens een informele bijeenkomst in de Statenzaal van het ministerie van Algemene Zaken Koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan oud-bewindslieden die deel hebben uitgemaakt van het vierde kabinet-Balkenende.

De bewindslieden die benoemd zijn tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau zijn de heer mr. A. Rouvoet, oud-minister van Jeugd en Gezin en oud-minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw M.J.A. van der Hoeven, oud-minister van Economische Zaken, de heer dr. E.M.H. Hirsch Ballin, oud-minister van Justitie en oud-minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ende heer dr. A. Klink, oud-minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Verder de heer E. van Middelkoop, oud-minister van Defensie
en oud-minister van Wonen, Wijken en Integratie, de heer ir. C.M.P.S. Eurlings, oud-minister van Verkeer en Waterstaat, mevrouw J.C. Huizinga-Heringa, oud-staatssecretaris van Verkeer en en oud-minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu en mevrouw G. Verburg, oud-minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Na afloop van de bijeenkomst biedt Hare Majesteit de Koningin in aanwezigheid van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima der Nederlanden hedenavond de oud-bewindslieden een afscheidsdiner aan op Huis ten Bosch.

De bewindslieden van de Partij van de Arbeid die tot 20 februari 2010 deel uitmaakten van het kabinet ontvingen op 19 maart 2010 een Koninklijke onderscheiding uit handen van de toenmalige minister-president Balkenende.
Provincie:
Tag(s):