woensdag, 1. december 2010 - 13:36

Koolmonoxidemelder redt zes Amsterdammers het leven

In een woning aan de Soembawastraat zijn dinsdagavond zes personen, twee volwassenen en vier kinderen, gewond geraakt door koolmonoxide. ‘Zij werden door een in de woning aanwezige koolmonoxidemelder gealarmeerd, waardoor erger is voorkomen’, meldt de brandweer woensdag.

De brandweer werd rond 20.30 uur gealarmeerd. Ter plaatse werd een verhoogde concentratie van het levensgevaarlijke gas gemeten. Ook in onderliggende woningen werd een verhoogde waarde koolmonoxide gemeten. Het gas is ontstaan door een slecht functionerende geiser.

Sluipmoordenaar
Koolmonoxide is een ‘sluipmoordenaar’, omdat het gas kleur-, geur- en smaakloos is. Koolmonoxide wordt 250 maal sneller in het bloed opgenomen dan zuurstof. Het lichaam neemt dan in plaats van zuurstof koolmonoxide op, waardoor het zuurstofgehalte in het lichaam snel daalt. Bij extreme blootstelling raakt men bewusteloos en falen de hart- en longfuncties. In het ergste geval kan dit tot leiden tot hersenbeschadiging of zelfs overlijden.

Herkennen van koolmonoxide
Er is een aantal aanwijzingen voor aanwezigheid van koolmonoxide. In een woning moet men vooral letten op de vlam in de geiser, kachel of cv-installatie. Deze hoort blauw van kleur te zijn. Is de vlam oranje, dan wijst dit op de aanwezigheid van koolmonoxide.

Beslagen ramen
Ook beslagen ramen zijn een indicator van gevaar. Er zijn ook lichamelijke verschijnselen die op de aanwezigheid van koolmonoxide kunnen wijzen. De symptomen van koolmonoxidevergiftiging zijn te vergelijken met griepverschijnselen: lichte hoofdpijn, misselijkheid, overgeven en vermoeidheid.

Hoe groter de blootstelling aan koolmonoxide, des te heviger wordt de hoofdpijn. Ook krijgt men last van duizeligheid, verwarring, slaperigheid en een versnelde hartslag.

Voorkómen van koolmonoxide
Regelmatig onderhoud is cruciaal om de kans op koolmonoxide zo klein mogelijk te houden. De geiser, gaskachel en CV installatie moeten ieder jaar door een erkend installateur worden gecontroleerd en schoongemaakt.

Daarnaast is het van belang om een schoorsteen regelmatig te laten vegen door een erkend schoorsteenveger. Als een schoorsteen verstopt raakt gaan gassen terug de woning in, met alle schadelijke gevolgen van dien.

’Verse’ lucht
Verder is een goede lucht toe- en afvoer erg belangrijk bij het voorkómen van koolmonoxide. Een groot risico schuilt in het dichtstoppen van de luchttoevoer. Veel huizen zijn tegenwoordig goed geïsoleerd, waardoor er nauwelijks zuurstof van buiten naar binnen kan. Om toch aan voldoende zuurstof te kunnen komen hebben geisers en verwarmingstoestellen daar een aparte toevoer voor. Die toevoer mag niet worden afgesloten.

De afvoer van de geiser moet op het gasafvoerkanaal zijn aangesloten en niet op het ventilatiekanaal. Als de geiser op het ventilatiekanaal is aangesloten worden giftige gassen door het hele huis verspreid. Een goede afvoer zorgt ervoor dat de gassen naar buiten worden afgevoerd.

Er zijn nog veel geisers zonder aparte toe- en afvoer in gebruik, de zogenaamde open geisers. Bij deze geisers is het van groot belang te zorgen voor een goede ventilatie via openstaande ramen en/of goed functionerende roosters. Zowel tijdens als minimaal vijftien minuten na gebruik van de geiser moet er sprake zijn van goede ventilatie.

Koolmonoxidemelder
Er zijn koolmonoxidemelders op de markt die alarm slaan bij een hoge concentratie koolmonoxide. Gezien de eigenschappen van het gevaarlijke gas (kleur-, geur-, en smaakloos), kan een koolmonoxidemelder een toegevoegde waarde hebben bij het herkennen van koolmonoxide.

Brandweer Amsterdam-Amstelland benadrukt wel dat deze melders slechts als aanvullende maatregel moeten worden gezien. Degelijk onderhoud van geisers, kachels en schoorstenen is de eerste vereiste voor een koolmonoxidevrije woning.
Provincie:
Tag(s):