dinsdag, 30. maart 2010 - 16:43

Kraan dicht voor Islamitisch College

Den Haag

De bekostiging van het Islamitisch College Amsterdam (ICA) wordt vanaf 1 augustus aanstaande definitief stopgezet.

Vanaf dat moment krijgt de school geen geld meer voor nieuwe leerlingen. Dat heeft staatssecretaris Van Bijsterveldt vandaag laten weten aan het bevoegd gezag van de school.

Reden voor het stopzetten van de bekostiging is dat het leerlingenaantal van het ICA, sinds de school in 2006 het oordeel ‘zeer zwak’ kreeg, zo zeer is afgenomen, dat het voor het derde opeenvolgende jaar minder leerlingen heeft dan de wet voorschrijft. De wet bepaalt dat de bekostiging aan scholen die drie jaar onder de 'opheffingsnorm' zitten, moet worden stopgezet. Leerlingen die reeds zijn begonnen, mogen hun opleiding aan het ICA desgewenst afmaken.

Eind januari maakte Van Bijsterveldt bekend het voornemen te hebben geen gebruik te zullen maken van haar uitzonderingsbevoegdheid. Dat standpunt heeft ze vandaag herbevestigd. De blijvende dalende trend van het aantal leerlingen in combinatie met de vastgestelde kwaliteit van het onderwijs van het ICA, waarbij de Inspectie van het Onderwijs heeft aangegeven geen vertrouwen meer te hebben in de toekomstmogelijkheden van het havo en vwo en ook de mavo-afdeling zeer zwak is, heeft zwaar meegewogen in haar definitieve besluit. Verder heeft de school niet aannemelijk gemaakt dat de instroom van leerlingen in het schooljaar 2010/2011 zodanig zal toenemen dat de school weer boven de opheffingsnorm komt.

“Ondanks alle gepleegde inzet is het deze school niet gelukt om de kwaliteit en daarmee de aantrekkingskracht op leerlingen te vergroten. Dan rest voor mij als staatssecretaris van Onderwijs slechts één conclusie: de bekostiging te beëindigen.“
Provincie:
Tag(s):