donderdag, 14. oktober 2010 - 15:47

Kwaliteit Utrechtse kinderopvanglocaties in beeld

Utrecht

Ouders kunnen voortaan op één plek voor de hele gemeente Utrecht zien of een kindercentrum of gastouder kwalitatief goede opvang biedt.

De GG&GD Utrecht is overgegaan op het nieuwe Landelijk Register Kinderopvang. Hierin staan alle goedgekeurde opvangvoorzieningen op een rij, met uitzondering van peuterspeelzalen en voorscholen.

Het Landelijk Register Kinderopvang (LRKO) geeft een overzicht van alle geregistreerde (goedgekeurde) kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders in Nederland. De GG&GD toetst de kwaliteit van alle kinderopvangvoorzieningen in de gemeente Utrecht. Alle ondernemers die of in het LRKO of in het gemeentelijk register staan, voldoen aan de kwaliteitseisen.
Provincie:
Tag(s):