woensdag, 21. juli 2010 - 13:34

Leefbaarheid en veiligheid in Weerter wijk Keent toegenomen

Weert

De leefbaarheid en veiligheid in de wijk Keent is de afgelopen jaren sterk gestegen. Dit komt door een brede en gezamenlijke aanpak van gemeente, Wonen Weert, Punt Welzijn, politie Weert en andere samenwerkingspartners.

Dit blijkt uit de ‘Veiligheidsanalyse & evaluatie 2009’, uitgebracht door de gemeente Weert, getiteld ‘Weer(t) veiliger!’. In 2007 had de wijk Keent volgens de Burgerpeiling nog de laagste score als het ging om leefbaarheid en veiligheid. Sinds 2009 is daarin verandering gekomen. De leefbaarheid in Keent is in twee jaar tijd met 7% toegenomen (Weert gemiddeld: +2%). Ook het veiligheidsgevoel van de Keentenaren is gestegen. Voelde in 2007 zo’n 85% zich relatief veilig, in 2009 is dat gestegen naar 92%.

Volgens burgemeester Niederer van Weert heeft deze positieve ontwikkeling te maken met de juiste focus en inzet van de samenwerkingspartners, vergelijkbaar met het Nederlands elftal de afgelopen weken. “Er zijn nieuwe woningen en een mooie multifunctionele accomodatie gebouwd, topsporters zijn gehuisvest op campus Servilius, vrijwilligers hebben burenconflicten mee helpen oplossen, verslaafden en veelplegers hebben een persoonsgerichte aanpak gekregen via het Veiligheidshuis, er is goed samengewerkt om drugsoverlast de kop in te drukken en integrale interventieteams hebben huisbezoeken afgelegd.”

De ervaringen die in de wijk Keent zijn opgedaan wil de gemeente Weert de komende jaren ook toepassen in andere wijken. De wijken Fatima en Biest zijn hiervoor in beeld. Daar is de leefbaarheid de afgelopen jaren met 5% gedaald. Het college van B&W wil ook daar, net als in Keent is gebeurd, een omslag realiseren.
Provincie:
Tag(s):