dinsdag, 23. november 2010 - 8:56

Leek geeft de burger wel voordeel bij lagere afvalstoffenkosten

Leek

Huishoudens betalen vaak te veel voor de afvalverwerking, beweren onderzoekers van het bureau Roland Berger Strategy Consultants gisteren in de landelijke media. Uit onderzoek van dit bureau zou blijken dat gemeenten lagere afvalkosten niet doorberekenen aan hun burgers.

De gemeente Leek zegt zich absoluut niet te herkennen in deze uitkomst. Met name de laatste jaren zijn er volgens de gemeente door gunstige aanbestedingen en producentenverantwoordelijkheden lagere kosten ontstaan. Deze verlaging heeft in de laatste vier jaar geresulteerd in een daling van het vaste tarief van de afvalstoffenheffing van € 130,00 naar € 99,00. Dit terwijl de heffing voor het variabele deel gelijk is gebleven. De gemeente Leek zegt dat er zijn dus wel degelijk gemeenten zijn die hun burgers laten mee profiteren van een efficiënte opbouw van de werkzaamheden.
Provincie:
Tag(s):