maandag, 16. augustus 2010 - 19:22

Leeksterveld in trek bij bedrijven

Leek

De afgelopen weken hebben verschillende nieuwe bedrijven zich gevestigd op bedrijvenpark Leeksterveld. De bedrijven zijn afkomstig uit de regio en hebben voor Leeksterveld gekozen om zich verder te kunnen ontwikkelen.

Het is opmerkelijk dat in het huidige economisch tij nog volop wordt geïnvesteerd op Leeksterveld. De voorspoedige uitgifte op Leeksterveld is voor de gemeente Leek aanleiding geweest om de planologische voorbereiding voor fase 2 op te starten. Alle benodigde gronden zijn reeds door de gemeente verworven. De feitelijke realisatie van fase 2 is afhankelijk van het verdere verloop van de uitgifte en de planologische procedures.
Provincie:
Tag(s):