dinsdag, 9. februari 2010 - 17:22

Leeuwarder stadsvogels bedreigd

Leeuwarden

Het leefklimaat van vogels in Leeuwarden moet verbeteren. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders maatregelen getroffen om de vogelstand te verbeteren.

Vanwege het ontbreken van goede plekken om te nestelen worden stadsvogels, zoals de mus en de gierzwaluw, in hun voortbestaan bedreigd. Tijdens de bijeenkomst toont de wethouder enkele voorbeelden van middelen om vogelvriendelijke nieuwbouw toe te passen en gebruik van vogelvriendelijke beplanting in nieuwe wijken stimuleren.

De sleutel van een goed vogelbeleid is om samen met ontwerpers, beheerders, bewoners en deskundigen vogelvriendelijke maatregelen te treffen. Het college gaat uit van het beleid van de drie V’s: Voedsel, Veiligheid en Voortplanting. Als één van de drie V’s onvoldoende is betekent dat achteruitgang van de vogelstand.
Provincie:
Tag(s):