zaterdag, 11. september 2010 - 11:02

Lek in zoutzuurtank bij elektriciteitscentrale

Burgum

De politie heeft zaterdagmorgen de brandweer en het bedrijf Electrabel geassisteerd bij het dichten van een lek in een zoutzuurtank van het bedrijf.

Rond 1.00 uur constateerden werknemers van het bedrijf een lek in een van de tanks. In deze tank bevond zich op dat moment ongeveer 6000 liter zoutzuur. Vanuit deze tank komt het zoutzuur in een neutralisatietank waar het zuur vermengd wordt met grote hoeveelheden water. Vanuit de neutralisatietank stroomt het water vervolgens het Burgummermeer in.

Alarmering
Nadat de werknemers tevergeefs geprobeerd hadden de situatie onder controle te krijgen, alarmeerden zij de brandweer. Aangezien het soort zoutzuur op dat moment bij de brandweer niet bekend was, werd groot ingezet.

Onderzoek ter plaatse wees uit dat het om een milde soort ging die goed vermengbaar met water is. Door de vermenging met water in de neutralisatietank wordt de concentratie op een zodanig niveau gebracht dat het geen gevaar meer oplevert voor de volksgezondheid en het milieu. Metingen van de brandweer wezen uit dat er geen verhoogde zuurgraad in het water en de lucht aanwezig is. Er is besloten de tank gecontroleerd leeg te laten lopen.

Bij het incident hebben zich geen persoonlijke ongevallen voorgedaan
Provincie:
Tag(s):