dinsdag, 8. juni 2010 - 11:40

Limburgse ondernemer optimistisch over economie

Venlo

Het vertrouwen van de Limburgse ondernemers in de economie stijgt. Vooral de verwachtingen ten aanzien van de omzet, werkgelegenheid en de export zijn veel beter dan drie maanden geleden. Dit en meer blijkt uit de Limburgse resultaten van de tweede meting van de Conjunctuurenquête Nederland (COEN) in 2010.

Ten opzichte van drie maanden geleden is de Kwartaalindex van Ondernemersvertrouwen enorm gestegen. Voor de eerste keer sinds het bestaan van de COEN is de index positief. Dit betekent dat het aantal optimistische ondernemers de overhand heeft.

Vooral in Zuid-Limburg zijn de verwachtingen verbeterd ten opzichte van drie maanden geleden. Zeker voor wat betreft de omzet. Ruim 40% van de ondernemers in het zuiden van de provincie verwacht dat de omzet de komende maanden gaat verbeteren. In het eerste kwartaal was dit nog geen 15%. In de detailhandel en autobranche vallen de omzetcijfers echter nog steeds tegen. Bijna een op de drie ondernemers in deze sectoren geeft aan dat de omzet in het eerste kwartaal is gedaald ten opzichte van het laatste kwartaal van 2009. Slechts 10% rapporteert een omzetstijging. In de logistieke sector heerst wel optimisme. 40% van de ondernemers in de logistiek geeft aan dat de omzet in het eerste kwartaal is gestegen. Eind 2009 was dit nog maar 20%.

Op het gebied van personeel zijn de verwachtingen goed. Alleen in de detailhandel en autobranche is wederom sprake van terughoudendheid. Alle andere sectoren rapporteren een toename van het personeelsbestand. Deze toename is nog niet spectaculair te noemen maar de stijgende lijn is absoluut ingezet.

De meeste ondernemers stellen investeringen nog uit. Toch is ook hierin weer een lichte verbetering zichtbaar ten opzichte van de vorige kwartalen. Het aantal ondernemers dat het weer aandurft om te investeren, neemt langzaam toe.

De door Limburgse ondernemers gerealiseerde exportcijfers in het eerste kwartaal van 2010 zijn opnieuw verbeterd. Ook de verwachtingen voor het huidige kwartaal zijn hooggespannen. Regionaal zijn de verschillen minimaal. Zowel in Zuid-, Midden- als Noord-Limburg verwacht ongeveer een derde van de ondernemers dat de export gaat toenemen. Het aantal pessimisten ten aanzien van de export daalt. Slechts 6% van de exporterende bedrijven voorspelt een daling in het tweede kwartaal.

Steeds meer bedrijven geven aan geen productiebelemmeringen meer te ervaren. Ook de vraag lijkt steeds meer toe te nemen. Een op de tien bedrijven geeft toch nog aan dat financiële beperkingen de productie blijven belemmeren.
Provincie:
Tag(s):