woensdag, 22. december 2010 - 22:28

Lokaal energiedienstenbedrijf voor Hoogeveen

Hoogeveen

De gemeente Hoogeveen gaat voorbereidingen treffen voor het oprichten van een lokaal energiedienstenbedrijf.

Wethouder Tiens Eerenstein: “Het lokaal energiedienstenbedrijf moet een belangrijke bijdrage leveren aan het streven van de gemeentelijke organisatie om in 2020 klimaatneutraal te zijn. Ook sluit het aan bij de ambitie van de gemeenteraad om in 2040 gemeentebreed klimaatneutraal te zijn.”

Er zijn een aantal projecten in voorbereiding en uitvoering, die een bijdrage moeten leveren aan het klimaatbeleid van de gemeente. Zo zijn er onderzoeken naar de benutting van bodemwarmte (geothermie), energieopslag in de bodem, het gebruik van biomassa en waterkracht. Deze projecten lopen nu parallel en worden zelfstandig uitgevoerd. Er is geen sprake van samenhang en coördinatie tussen deze projecten die hetzelfde doel hebben, namelijk productie van duurzame energie. Een lokale duurzaam energiedienstenbedrijf kan ervoor zorgen dat de projecten op het gebied van duurzame energie kosteneffectiever en efficiënter worden uitgevoerd en zorgt voor regie vanuit de gemeente.

Een lokale duurzaam energiedienstenbedrijf is een samenwerkingsverband dat kan bestaan uit de gemeente en andere partijen. Deze partijen zijn bijvoorbeeld een energiemaatschappij, het waterschap of het bedrijfsleven. Een lokale duurzaam energiedienstenbedrijf stimuleert de productie van duurzame energie op lokaal niveau. Partijen in het samenwerkingsverband kunnen hierin investeren of participeren. Naast de productie van duurzame energie kan het lokale duurzaam energiedienstenbedrijf ook kennis leveren over energiebesparingsmaatregelen. Voorbeelden hiervan zijn onder meer na-isolatie van panden, energieneutraal bouwen bij nieuwbouw of installeren van energiebesparende technieken.
Provincie:
Tag(s):