maandag, 15. november 2010 - 17:47 Update: 08-07-2014 1:02

Looneis FNV blijft 2%

Amsterdam

Na raadpleging van de achterban heeft de Federatieraad, het parlement van de FNV, de looneis voor 2011 definitief vastgesteld op 2%. Dit heeft het FNV maandag bekendgemaakt.

Daarnaast zien de FNV-bonden nog steeds een ruimte van 1% om te besteden aan afspraken over onder meer werkgelegenheid en arbeidsparticipatie van ouderen. Mochten werkgevers daaraan niet willen meewerken dan kan de eis oplopen tot 3%.

Bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaardennota ‘Goed werk — dat loont’ hebben volgens cao-coördinator Catelene Passchier de marktbonden hun solidariteit betuigd met de bonden in de publieke sector. Zoals bekend wil het kabinet als werkgever van de ambtenaren zijn werknemers twee jaar lang geen cent loonsverhoging geven.

Passchier: “De FNV maakt geen onderscheid tussen werknemers. Premier Rutte doet dat wel. Dat vind ik nou teleurstellend. Dus als het nodig is staan de weerstandskassen van de FNV open voor eventuele acties.”

Zorg is er bij de bonden over de gang van zaken rond het AOW-pensioenakkoord tussen vakbeweging en werkgevers. Benadrukt werd nog eens dat AOW en aanvullend pensioen onlosmakelijke onderdelen zijn van het akkoord.

Het niet koppelen van AOW aan de werkelijk verdiende lonen is voor de federatieraad van de FNV een onbegaanbare weg. Passchier: “Er is al genoeg onzekerheid bij de mensen. Die willen we voor een deel wegnemen door de AOW welvaartsvast te maken.”

Belangrijk punt op de cao-agenda van de FNV is flexwerk. Passchier: “Dan heb ik het uiteraard over het zogeheten ‘Nieuwe Werken’, een goede ontwikkeling waarbij werknemers meer zeggenschap over hun werktijden en werkplek krijgen.

Maar nadrukkelijk ook over uitwassen die zich voordoen bij payroll-arrangementen, tijdelijke contracten en overmatig uitzendwerk. De FNV constateert dat de balans zoek begint te raken. Wij streven naar meer evenwicht tussen flex en vast.”
Categorie:
Tag(s):