vrijdag, 19. februari 2010 - 14:19

LTO vierkant tegen Btw-verhoging vlees en zuivel

Den Haag

LTO Nederland is fel gekant tegen een hogere Btw-heffing op zuivel en vlees. 'Als het die kant op gaat worden zulke voedingsproducten in de toekomst alleen nog betaalbaar voor elitegroepen in de samenleving en steeds minder voor doorsnee burgers', meldt LTO vrijdag.

Voor de grote groep consumenten met een modaal inkomen blijven alleen nog goedkoop vlees en restproducten verkrijgbaar, zei voorzitter Albert Jan Maat van LTO Nederland donderdagavond in Giessenburg tijdens een symposium van de Rabobank.

In felle bewoordingen hekelde de LTO-voorzitter het idee van een adviesbureau aan het ministerie van VROM om met extra belastingheffingen richting duurzaamheid te gaan sturen. Het ministerie had CE Delft gevraagd om de mogelijkheden voor 'groene' belastingsmaatregelen door te rekenen.

De uitkomsten worden meegenomen bij de voorbereiding van een mogelijke vergroening van het Nederlandse belastingstelsel.De vaderlandse elite gaat volgens hem voorbij aan het feit dat de Nederlandse veehouderij het juist goed doet en internationaal zelfs vooroploopt.

Dit geldt op het gebied van zowel dierenwelzijn en milieu (‘Onze dieren hebben groen label A’) als efficiënt produceren. Gezien de klimaatproblemen en de noodzaak om meer voedsel te produceren ziet hij een belangrijke rol weggelegd voor de land- en tuinbouw, te meer daar ons land een vooraanstaande leverancier is van landbouwzaaizaden en ander uitgangsmateriaal.

'We moeten zien weg te komen uit de oogkleppenbenadering en streven naar mogelijkheden voor een gezond en volwaardig voedingspatroon voor alle wereldburgers' , aldus Maat. De eigen inzet van boeren en tuinders op de markt noemde Maat op dit moment als grootste uitdaging voor boeren en tuinders. Naast de kostprijs stuurt de ondernemer van vandaag mee in de verwerking en afzet van zijn product.

Maat: 'Niet produceren voor elke prijs, maar de focus vooral richten op meerwaarde door kwaliteit en merk.' Voor het sturen van productiehoeveel-heden voelt de coöperatie FrieslandCampina niet veel, stelde Maat, verwijzend naar de inbreng van deze coöperatie tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer.

Hij noemde deze opstelling teleurstellend en vroeg zich af in welke sector zo’n houding wordt geaccepteerd door aandeelhouders en eigenaren.
Provincie:
Tag(s):