dinsdag, 16. maart 2010 - 14:02

Lucia de B. woensdag opnieuw voor rechter

Arnhem

Op woensdag 17 maart 2010 wordt de zaak tegen Lucia de B. inhoudelijk behandeld door het gerechtshof in Arnhem. Het onderzoek vangt aan om 09.00 uur.

Tijdens deze zitting, die ook wordt gebruikt voor het horen van mevrouw De B. en het horen van een getuige-deskundige, zal de advocaat-generaal zijn requisitoir houden en een eis formuleren. Daarna is het woord aan de verdediging voor het houden van het pleidooi.

Het gerechtshof te Arnhem heeft op 19 februari 2009 een arrest gewezen in de strafzaak tegen B. Na een veroordeling tot levenslange gevangenisstraf heeft de Hoge Raad bij arrest van 7 oktober 2008 de herzieningsaanvraag gegrond verklaard, met verwijzing van de zaak naar Arnhem. Dit betekent dat het Arnhemse hof de tien eerder bewezenverklaarde levensdelicten (zeven moorden en drie pogingen tot moord) opnieuw moet behandelen.

Het nu gewezen arrest is een zogenaamd tussenarrest, waarin nog geen eindoordeel wordt gegeven. Het hof geeft ten aanzien van vier feiten opdracht tot nader onderzoek. Voor een gedeelte is dat onderzoek van feitelijke aard, zoals laboratoriumonderzoek. Ook geeft het hof een viertal medische deskundigen opdracht te rapporteren over een aantal aan hen voorgelegde vragen. Deels gaat het daarbij om aanvullende rapportage. Het hof geeft ook opdracht tot het opmaken van een aanvullend reclasseringsrapport.
Provincie:
Tag(s):