dinsdag, 27. juli 2010 - 21:19

Maastricht en Leger des Heils willen Domushuis uitbreiden en slaaphuis sluiten

Maastricht

Het Leger des Heils wil de maatschappelijke opvangvoorziening voor
daklozen en verslaafden aan de Boschstraat in Maastricht uitbreiden met negentien plekken. Hiervoor wil het Leger des Heils het pand Boschstraat 73 kopen, dat naast het huidige Domushuis ligt. De uitbreiding heeft als gevolg dat het slaaphuis voor daklozen aan de Statenstraat kan worden opgeheven.

Het Leger des Heils heeft deze week een aanvraag ingediend om de negentien plaatsen door de AWBZ erkend te krijgen. Het Leger hoopt na de zomervakantie uitsluitsel te krijgen. Op het moment dat de erkenning binnen is, wil het Leger des Heils het pand Boschstraat 73, dat op dit moment leeg staat, kopen van woningbouwvereniging Servatius. Wel moet voor een deel van het pand een bestemmingswijziging plaats vinden.

In de gemeente Maastricht zijn nu twee Domushuizen. Een Domushuis is een woon- en begeleidingsproject voor dak- en thuislozen. Belangrijk doel van een Domushuis is het verbeteren van de leefomstandigheden van de cliënt en het verminderen van de overlast in de buurten. In het pand Brusselsestraat 84a zijn 24 mensen onder gebracht. In de Boschstraat zijn nu zestien Domusplaatsen beschikbaar. Daarnaast zitten in het pand in de Boschstraat op dit moment 35 mensen in de crisisopvang. Door de extra Domus plaatsen
stromen veel mensen uit deze laatste groep door naar Domus plaatsen.

De uitbreiding past in het gemeentelijke beleid, dat is verwoord in het zogenaamde Stedelijk Kompas, dat in maart 2008 door de gemeenteraad is vastgesteld. Hierin heeft de raad bepaald dat voor zestig Domus plekken in de stad plaats is. Met deze uitbreiding komt het totaal op 59 plekken. Door de uitbreiding in de Boschstraat hoeft er geen derde Domus locatie in de stad te komen. Na de realisatie van de extra plaatsen kan de nachtopvang voor daklozen aan de Statensingel gesloten worden. Deze doelgroep kan terecht in de 24 uursopvang aan de Boschstraat.
Provincie:
Tag(s):