maandag, 22. november 2010 - 13:50

Marine bereidt zich in Rotterdam voor op havenbewakingstaak

Rotterdam

De Duik- en Demonteergroep (DDG) van de marine beoefent deze week in de haven van Rotterdam tal van realistische scenario’s op het gebied van havenbewaking. Dit heeft Defensie maandag laten weten.

Dit in het kader van de Intensivering Civiel-Militaire Samenwerking (ICMS), waarvoor de DDG per 1 januari volgens jaar 2 duikpelotons levert.

Om de capaciteit en getraindheid op dit gebied te verstevigen, wordt de eenheid geconfronteerd met allerlei opdrachten. Zo onderzoeken de duikers de scheepshuid van het historische stoomschip Rotterdam en zoekt de marine met de onderwaterrobot REMUS (Remote Environmental Monitoring System) de Maashaven af. Deze robot is in staat om met hoogwaardige sonarapparatuur geheel zelfstandig en veel sneller dan duikers de (zee)bodem in kaart te brengen.

Duik- en Demonteergroep
De DDG ondersteunt sinds jaar en dag de civiele autoriteiten en voert standaard een preventief explosievenonderzoek uit bij staatsbezoeken, evenementen en havenbezoeken van buitenlandse oorlogsschepen ook assisteren de duikers bij het zoeken naar vermiste personen.

Nationale taken
Defensie ontwikkelde zich de afgelopen jaren tot een structurele veiligheidspartner van politie, brandweer en gemeenten. Ook binnen de landsgrenzen staat defensie garant voor veiligheid. Van de inzet van special forces bij een terroristische dreiging, ondersteuning bij crisis- en rampenbestrijding tot het uitvoeren van havenbewaking.
Provincie:
Tag(s):