dinsdag, 13. juli 2010 - 23:08

Massale vissterfte door zuurstofgebrek

Amersfoort

Bij het Waterschap Vallei en Eem komen momenteel schrikbarend veel meldingen binnen van vissterfte. De vissterfte spitst zich vooral toe in Midden-Nederland.

Oorzaak is de langdurige warmte gevolgd door zuurstofgebrek in het water.

Door het warme weer bevat het water veel te weinig zuurstof. De hevige buien van dit weekend hebben dit versterkt. Het waterschap onderzoekt de meldingen en neemt maatregelen.

De meldingen komen uit het hele gebied van het waterschap, zoals Soest, Amersfoort, Stoutenburg, Nijkerk, Ede, Wageningen en Veenendaal. Het waterschap zet extra mensen in om de meldingen te onderzoeken en het zuurstofgehalte in het water te meten en te volgen. Dode vissen worden verwijderd en waar mogelijk worden beluchtingssystemen ingezet, zoals op dit moment in Soest.

Weinig zuurstof

Door de aanhoudende warmte van de afgelopen weken is het oppervlaktewater opgewarmd. Warm water bevat minder zuurstof. Door de heftige buien van dit weekend, is er in korte tijd veel water in het riool gekomen. Als het riool de hoeveelheid water niet aan kan, wordt dit water op verschillende plekken in het gebied via overstorten geloosd op het oppervlaktewater. Door deze overstorten en door water dat bijvoorbeeld via de berm afstroomt, komt veel organisch materiaal in het oppervlaktewater terecht. Dit organisch materiaal wordt door bacteriën afgebroken, die hiervoor zuurstof gebruiken. Het zuurstofgehalte in het water neemt hierdoor steeds verder af. Voor vandaag worden er nog meer heftige buien verwacht.
Provincie:
Tag(s):