dinsdag, 25. mei 2010 - 9:46

Maximaal 36 euro voor afgifte van rijbewijs

Den Haag

Gemeenten mogen voor rijbewijzen niet meer dan 36 euro vragen. Dat hebben minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat en staatssecretaris Bijleveld van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten.

Nu lopen de kosten die gemeenten in rekening brengen voor een rijbewijs uiteen van 23 tot 65 euro. Voor de ministeries van Verkeer en Waterstaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties waren die verschillen tussen gemeenten aanleiding voor een onderzoek naar een maximaal tarief. De VNG, de NvvB en de ANWB waren bij dit onderzoek betrokken.
Onderzoeksbureau Deloitte adviseert een maximumprijs van 36 euro.
Eurlings en Bijleveld nemen het advies van Deloitte over. Er is wetgeving in voorbereiding waarin het maximumtarief voor een rijbewijs wordt vastgesteld.
Provincie:
Tag(s):