dinsdag, 30. november 2010 - 9:34

Meer dan 100 miljoen kippen in Nederland

In 2010 waren er 101 miljoen kippen op landbouwbedrijven, ruim 4 miljoen meer dan een jaar eerder. Het aantal bedrijven met kippen was 2,4 duizend, ongeveer even veel als in 2009. Nederland telde op 1 april 2010 bijna 45 miljoen vleeskuikens en bijna 48 miljoen leghennen.

Daarnaast zijn er in Nederland bijna 9 miljoen ouderdieren van (vooral) vleeskuikens en leghennen. Op 1 april 2009 waren dat er 43 miljoen respectievelijk 46 miljoen en 8 miljoen. Dit blijkt uit de voorlopige cijfers van de Landbouwtelling 2010.

Meer leghennen en vleeskuikens
Sinds 2003, het jaar van de vogelgriep, is het aantal leghennen toegenomen. In de herstelfase na de vogelgriep, in 2004 en 2005, was de groei heel fors (5 miljoen per jaar), daarna wat minder (gemiddeld bijna 1,5 miljoen per jaar). Het aantal vleeskuikens schommelt sinds 2003 rond de 44 miljoen. Het hoogste aantal vleeskuikens in het afgelopen decennium werd in 2002 geteld; 55 miljoen.
Provincie:
Tag(s):