maandag, 20. september 2010 - 17:00

Meer mensen doen hun inkopen in Zwolle

Zwolle

Het koopstromenonderzoek dat elke vijf jaar wordt uitgevoerd in Oost-Nederland laat zien dat Zwolle het goed doet. ‘Zeker in relatie tot vergelijkbare steden in de regio’, meldt de gemeente Zwolle maandag.

Het meest recente onderzoek laat, vergeleken met 2005, in alle kernen in de regio een omzetgroei zien. De omzetstijging is het grootst in Zwolle en Zutphen.

Waar doen inwoners van Zwolle hun aankopen en hoe heeft dit koopgedrag zich de afgelopen jaren ontwikkeld? Hoe waarderen consumenten de winkelvoorzieningen in Zwolle en waarom kiest men voor dit winkelgebied? Dit zijn vragen die beantwoord zijn in het koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2010.

Van alle dagelijkse boodschappen die in Zwolle gedaan worden, wordt ruim 10% gedaan door mensen van buiten de stad. Dit percentage is sinds 2005 verdubbeld. Ook het aantal inwoners in Zwolle dat de dagelijks inkopen doet in Zwolle is gestegen (+3%). De toename komt vooral ten goede aan de wijkwinkelcentra. Het aandeel van de binnenstad voor de dagelijkse inkopen is met 7% gedaald.

“Zwolle doet het dus goed”, vindt wethouder Cees Berkhout. “Deze cijfers laten zien dat de stad een goede regiofunctie heeft. Zwolle is zowel voor de Zwollenaren als voor mensen van buiten een aantrekkelijke winkelstad”.

Meer in detail laat het onderzoek interessante verschillen zien voor de diverse winkelgebieden, branches en winkelgedrag van consumenten. Voor de niet-dagelijkse goederen kwamen er 5% meer mensen uit de regio naar Zwolle.

Bij de inwoners van Zwolle daarentegen was er een lichte daling te zien voor de aanschaf van niet-dagelijkse goederen in hun eigen woonplaats. De kledingbranche in Zwolle laat ten opzichte van 2005 een lichte daling zien van het aantal klanten (-4%). Toch doen, ten opzichte van de andere branches, nog steeds relatief veel klanten van buiten de stad (61%) kledingaankopen in Zwolle.

De nabijheid van de winkels is voor inwoners een belangrijk argument voor het inkopen van de dagelijkse artikelen in hun eigen stad. Ook als het gaat om winkelen, is nabijheid verreweg de belangrijkste reden.

Voor veel bezoekers is daarnaast de veelheid aan winkels en de aanwezigheid van bepaalde winkels en producten een motief om in Zwolle te winkelen. Er is veel waardering voor de kwaliteit en veelheid van de winkels in Zwolle.

Het onderzoek naar koopgedrag is een initiatief van de Kamer van Koophandel Oost Nederland en de Provincie Overijssel. Het onderzoek is uitgevoerd onder 38 gemeenten in Overijssel en delen van Gelderland en Drenthe.
Provincie:
Tag(s):