vrijdag, 23. juli 2010 - 16:55

Meer mensen in armoede door economische crisis

Tilburg

De economische crisis heeft gevolgen voor het aantal mensen dat moet rondkomen van een minimum inkomen. Dat blijkt uit de tussenrapportage van het armoedebeleid De Cirkel Doorbreken en de armoedemonitor over 2009. Het aantal huishoudens met een minimuminkomen is in vergelijking tot 2008 toegenomen, van 9.719 huishoudens (2008) tot 9.838 huishoudens (2009). Een toename van 119 huishoudens.

In de eerste helft van 2010 is het aantal aanmeldingen bij bureau Schuldhulpverlening met 3% gestegen. In totaal hebben in 2010 1191 mensen zich aangemeld. Dat is zelfs een toename van 22% ten opzichte van 2008. Het aantal zelfstandigen dat voor financiële hulp bij de gemeente aanklopt (bijstandsbesluit zelfstandigen) is fors toegenomen, van 99 in 2009 naar 178 in 2010.

Om de effecten van het armoedebeleid in beeld te brengen, stelt de gemeente jaarlijks de armoedemonitor op. Uit de monitor blijkt dat 53% van de huishoudens met een minimuminkomen in 2009 gebruik hebben gemaakt van kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. 46% van de huishoudens doet een beroep op bijzondere bijstand, bijvoorbeeld voor de aanschaf van een nieuw bankstel. Van alle kinderen in Tilburg groeit 12% op in een huishouden met een minimuminkomen.
Provincie:
Tag(s):