dinsdag, 16. november 2010 - 21:57

Meer spijbelaars in Venray door betere melding

Venray

Bij de leerplichtambtenaar in Venray zijn in het schooljaar 2009/2010 in totaal 290 gevallen gemeld van kinderen die vaker spijbelen. Dit zijn er 30 meer dan het voorafgaande jaar, zo meldt de gemeente Venray. De stijging komt vooral doordat scholen eerder en beter melden, omdat er landelijk en regionaal meer aandacht is voor het voorkomen en bestrijden van voortijdig schoolverlaten.

Dat staat in het jaarverslag leerplicht voor het schooljaar 2009/2010. De leerplichtambtenaar brengt hierin verslag uit aan het college van B en W over het gevoerde leerplichtbeleid. Het college heeft het jaarverslag leerplicht voor het schooljaar 2009/2010 vastgesteld.

In het schooljaar 2009/2010 is 26 keer een proces-verbaal opgemaakt wegens vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim. In het schooljaar 2009/2010 bleven tien kinderen thuis omdat ouders niet wilden meewerken aan plaatsing op een school. Dat heet absoluut schoolverzuim. Na bemiddeling door de leerplichtambtenaar zijn deze kinderen alsnog ingeschreven op een school. In het afgelopen schooljaar zijn bij de gemeente Venray zeven gevallen van zogenaamd luxe verzuim gemeld.
Provincie:
Tag(s):