woensdag, 3. november 2010 - 9:58

Meer zorgpremie voor hogere inkomens

Voor mensen met een bovenmodaal inkomen moet de inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor de zorgverzekering worden verhoogd. Dit zegt Roger van Boxtel, topman van zorgverzekeraar Menzis woensdag in de Telegraaf.

De verhoging is volgens hem nodig om de zorg betaalbaar te houden.

Volgens van Boxtel worden de lagere inkomens onevenredig hard getroffen door de stijgende zorgkosten. "Wie nu tienduizend euro bruto per maand verdient, betaalt slechts zeventig euro meer dan wie moet rondkomen van 2300 euro." Door mensen met een hoger inkomen iets meer te laten betalen denkt van Boxtel de groep lagere inkomens iets te kunnen ontzien.

Menzis kondigt woensdag al een stijging van de basiszorgpremie aan.
Dit komt neer op een verhoging van tien procent tot 1257 euro. Alle verzekeraars voeren voor volgend jaar een premieverhoging door, vooral als gevolg van een tekort bij de overheid.

Van Boxtel wijst erop dat door verdere vergrijzing, de toename van het aantal chronisch zieken, nieuwe duurdere behandelmethoden en nieuwe Europese wet- en regelgeving waardoor verzekeraars meer eigen vermogen moeten aanhouden de kosten voor de zorg alleen maar zullen toenemen.
Daardoor zullen de premies ook alleen maar stijgen. Draagt de Nederlander nu nog ongeveer 500 euro per maand af dan kan dat in 2020 opgelopen zijn tot 700 tot 750 euro per maand.
Provincie:
Tag(s):