dinsdag, 14. september 2010 - 9:42

Mensen overlijden onnodig door AED’s achter gesloten deuren

Hengelo

Jaarlijks worden duizenden mensen getroffen door een hartstilstand. Wie zich op zo'n moment in de buurt bevindt van een Automatische Externe Defibrillator, heeft geluk: zo'n apparaat kan ook door leken worden bediend om met een stroomstoot het hartritme van het slachtoffer te herstellen.

Maar vaak ook niet. Hoewel de meeste hartstilstanden voorkomen in de avonduren, 's nachts en in de vroege ochtend, bevinden veel met gemeenschapsgeld aangeschafte AED's zich buiten kantoortijden achter gesloten deuren.

'AED moeten naar buiten'

'Een volstrekt idiote situatie waarvoor wij al jaren aandacht proberen te krijgen,' aldus Henk Poort van Stichting Twente Hart Safe. Veel AED's bevinden zich in openbare gebouwen zoals stadskantoren, bibliotheken, scholen, zwembaden en sportaccommodaties. Deze gebouwen zijn buiten kantoortijden gesloten. 'Door de apparatuur aan de buitenzijde van panden te installeren komt zonder extra investering in de aanschaf veel meer AED-apparatuur beschikbaar voor gebruik door hulpverleners. Dat redt mensenlevens. Het kan toch niet zo zijn dat overheden massaal AED apparatuur voor hun eigen personeel aanschaffen, deze betalen met gemeenschapsgeld, maar die vervolgens na sluitingstijd niet meer inzetbaar is voor de bevolking?'


De wet- en regelgeving met betrekking tot de beschikbaarheid en het gebruik van AED's is anno 2010 nog steeds zeer gebrekkig, zo stelt Stichting Twente Hart Safe vast. Reden om te komen tot een burgerinitiatief om de wet- en regelgeving op het gebied van AED's te verbeteren en zo randvoorwaarden te creëren om de overlevingskansen bij een hartstilstand te vergroten.

Het Burgerinitiatief-AED heeft hiertoe een aantal voorstellen uitgewerkt. Zo zouden (lokale) overheidsinstellingen moeten worden verplicht om AED apparatuur uitpandig te installeren in de daarvoor verkrijgbare AED behuizingen en waar mogelijk aan te melden in een alarmeringssysteem. De zorgverzekeraar waarbij het slachtoffer verzekerd is moet daarnaast de kosten die de AED eigenaar gemaakt heeft vergoeden, en openbare gelegenheden moeten naast de verplichte brandblusser en verbandkoffer ook beschikken over een AED en personen die beschikken over een geldig certificaat reanimatie + AED bediener.
Provincie:
Tag(s):