dinsdag, 21. december 2010 - 19:10

MFC Kazernekwartier Venlo stap dichterbij

Venlo

De ontwikkeling van een Multifunctioneel Centrum in het KazerneKwartier in Venlo is een stap dichterbij gekomen. Burgemeester Hubert Bruls en Hai Berden (MFC deKazerneBV) hebben hiertoe een principeakkoord getekend, zo meldt de gemeente.

Dit akkoord op hoofdlijnen voor het MFC is een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van het KazerneKwartier, waarover de raad in het eerste kwartaal van 2011 een definitief besluit neemt.

In het MFC zullen activiteiten plaatsvinden op het gebied van sport en cultuur. Ook biedt het centrum mogelijkheden voor het bedrijfsleven. Daarnaast wordt het MFC de nieuwe thuishaven van voetbalvereniging VVV-Venlo.

De ondertekening van het akkoord is een belangrijke stap in de ontwikkeling van het KazerneKwartier. Het is een vervolgstap op weg naar de verdere samenwerking met de diverse partijen. In 2009 werd met MFC de Kazerne al een intentieovereenkomst gesloten. Dit Akkoord op Hoofdlijnen is nodig voor de raadsbehandeling in het eerste kwartaal 2011, waar de gemeenteraad definitief beslist over de toekomstplannen van het KazerneKwartier. Indien de gemeenteraad hiermee instemt wordt er met de verschillende partijen vervolgens nog een samenwerkingsovereenkomst gesloten.

De nieuwbouw van het MFC, waarvan de realisatie gepland is tussen 2012 en 2014, zal een van de eerste tastbare ontwikkelingen zijn in het KazerneKwartier. In het gebied, ter grootte van zo’n 44 voetbalvelden (22 hectare), worden de komende jaren tal van voorzieningen ontwikkeld op het gebied van leasure, pleasure, sport en onderwijs.
Provincie:
Tag(s):