maandag, 14. juni 2010 - 9:44

Milieudefensie voert actie bij tankstations Shell

Amsterdam

Medewerkers van Milieudefensie staan vandaag bij tankstations van Shell om klanten te informeren over de manier waarop Shell te werk gaat bij oliewinning in Nigeria. Milieudefensie voert al jaren campagne tegen de onnodige schade die Shell daar toebrengt aan mens en milieu.

Klanten van Shell kunnen daarbij helpen, door hun invloed als consument te gebruiken om Shell op andere gedachten te brengen.

Geert Ritsema, woordvoerder Internationaal van Milieudefensie: “Er is nu veel aandacht voor de BP-ramp in de Golf van Mexico, maar die is slechts het topje van de ijsberg. Ook andere grote oliemaatschappijen brengen mens en milieu ernstige schade toe, waaronder Shell in Nigeria. Daar lekt jaarlijks een hoeveelheid olie weg die gelijk staat aan de inhoud van de Exxon Valdez. Anders dan in de Golf van Mexico wordt tegen die voortdurende ramp geen enkele actie ondernomen.”

Milieudefensie vertelt de automobilisten bij de Shell-stations vandaag over de schrijnende situatie die Shell als de grootste buitenlandse oliemaatschappij veroorzaakt in Nigeria. Zij kunnen onder meer via de website www.nigeriabrandt.nl bij Shell protest aantekenen.

Vergeten olieramp
Door slecht onderhoud en gebrekkige beveiliging van olienstallaties, is in Nigeria in de loop van de afgelopen vijftig jaar ongeveer tien keer zo veel olie het milieu ingelekt als nu bij de ramp in de Golf van Mexico. Slachtoffers, zoals lokale boeren en vissers die vanwege de vervuiling brodeloos worden, krijgen zelfs na jarenlange strijd van Shell niet de compensatie waar ze wettelijk recht op hebben. Opruimen gebeurt niet, of slecht. Milieudefensie is daarom in 2008 een rechtszaak gestart met een aantal slachtoffers van de vergeten olieramp in de Niger Delta.

Laaiende gasfakkels
Shell, dat in Nigeria miljardenwinsten maakt, laat bovendien na om daar voldoende te investeren in installaties om gas, dat vrijkomt bij oliewinning, op te vangen en nuttig te gebruiken. In plaats daarvan steekt Shell het gas in brand, ondanks het feit dat dit verboden is. De metershoge fakkels stoten gifstoffen in het milieu en veroorzaken een toename van ziektes als leukemie, bronchitis en astma. Bovendien dragen de fakkels onnodig bij aan het klimaatprobleem: ze stoten dagelijks evenveel CO2 uit als vier miljoen Nederlandse auto's. Shell beloofde onlangs een deel van de 110 fakkels te doven, maar wil nog steeds niet aangeven wanneer het die belofte gaat inlossen.

Ritsema: “In de uitzending van het programma Zembla van zondagavond jl. , dat Shell's praktijken in Nigeria onder de loep heeft genomen, werd wederom duidelijk dat Shell in Nigeria alleen gaat voor winstmaximalisatie. Wij roepen mensen die bij Shell tanken op, het bedrijf aan te spreken op zijn verantwoordelijkheid. Daarnaast pleiten we voor veel strengere regels voor de olie-industrie, zodat rampen zoals in Nigera en de Golf van Mexico verleden tijd worden.”

Milieudefensie en haar internationale koepelorganisatie Friends of the Earth eisen onder meer een wereldwijd verbod op olieboringen in de diepzee en op extra vervuilende – zogeheten onconventionele- vormen van oliewinning zoals het opgraven van teerzanden.
Provincie:
Tag(s):