dinsdag, 14. september 2010 - 12:52

Milieuklachten in Limburg met 11 procent toegenomen

Maastricht

Het aantal milieuklachten in Limburg is in 2009 met 11.2% toegenomen ten opzichte van 2008. In dat jaar werd 1.112 maal de Milieu Meld- en Klachtentelefoon (MKT) gebeld en in 2009 gebeurde dat 1.237 keer. Dit blijkt uit het jaarverslag van de afdeling Handhaving en Monitoring van de provincie Limburg. De MKT van de Provincie vormt het centrale punt waar bedrijven, overheden en burgers melding kunnen maken van klachten over milieukwaliteit en ongewone voorvallen.

Het totaal ingediende milieuklachten steeg omdat er meer klachten gemeld werden over geluid. In de categorieën stof, afval en trillingen is een lichte stijging te zien. Daarentegen zijn er sterke dalingen te zien in de categorieën stank en overigen. Over geluid en stof kwamen de meeste meldingen binnen.
Provincie:
Tag(s):