maandag, 13. december 2010 - 21:37

Miljoenen aan ruimtevaartcontracten voor Dutch Space

Noordwijk

Onder toeziend oog van Minister Verhagen zette ruimtevaartonderneming Dutch Space maandagmiddag een handtekening onder twee omvangrijke ruimtevaartcontracten, samen goed voor meer dan 50 miljoen euro.

Voor de levering van de zonnepanelen van veertien satellieten voor het Europese navigatiesysteem Galileo tekende Dutch Space een ruim 20 miljoen euro tellende overeenkomst met de Duitse hoofdaannemer OHB-System; als hoofdaannemer van het Nederlandse ruimte-instrument TROPOMI ondertekende Dutch Space een contract van ruim 30 miljoen euro met Europese ruimtevaartorganisatie ESA voor ontwikkelings-activiteiten die Dutch Space samen met buitenlandse toeleveranciers zal doorvoeren.

Dit contract is een mijlpaal in de realisatie van het TROPOMI instrument en vormt een aanvulling op het al eerder door de Nederlandse overheid gebudgetteerde aandeel in TROPOMI, dat een nauwe samenwerking tussen industrie (Dutch Space, MKB), kennisinstituten (TNO) en wetenschap (KNMI, SRON) kent.

”Wij zijn enorm trots dat onze zonnepanelen het Europese vlaggenschipprogramma Galileo van de benodigde energie gaan voorzien, te meer omdat dit het resultaat is van een stevige competitie met andere sterke, mondiale spelers,” aldus Bart Reijnen, directeur van Dutch Space, “TROPOMI is een toonaangevend ruimtevaartproject, dat voortvloeit uit de Nederlandse verworvenheid in observatie van de atmosfeer vanuit de ruimte. Het nieuwe instrument levert de komende jaren naast hoogwaardige arbeid, een schat aan relevante gegevens over de toestand van de atmosfeer en ons klimaat. De internationale reputatie van Nederland op dit gebied vindt zijn basis in de jarenlange intensieve en succesvolle samenwerking binnen de driehoek wetenschap/kennisinstituten, industrie en overheid.”
Provincie:
Tag(s):