maandag, 6. december 2010 - 11:27

Miljoenen EU-subisidie voor Nederlandse infrastructuur

Nederland krijgt miljoenen euro’s subsidie uit Brussel voor diverse infrastructuurprojecten. Zo komt 1,75 euro miljoen beschikbaar voor de studie naar de nieuwe zeesluis bij IJmuiden.

Hier hebben de EU-lidstaten mee ingestemd. Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu is blij met de bijdrage: “Europa laat hiermee zien dat investeringen in infrastructuur en mobiliteit van groot belang zijn om de economie te versterken”

In totaal ontvangt het ministerie van Infrastructuur en Milieu voor vijf projecten geld uit het Trans-Europese Transport Netwerk (TEN-T)-subsidieprogramma. Zo komt 1,5 miljoen beschikbaar voor de uitbreiding van het spooremplacement Maasvlakte-West. Daarnaast stelt Brussel 0,8 miljoen beschikbaar voor de studie naar een extra Betuweroute-spoor tussen Zevenaar en de Duitse grens.

Nederland profiteert ook van de subsidiebijdrage voor twee Europese projecten. De AIS-transponders voor identificatie in de binnenvaart kunnen bijna acht ton tegemoet zien. Een Europese studie en pilot voor elektrisch rijden krijgt bijna 5 miljoen. Van beide subsidies komt een deel beschikbaar voor Nederland.

Het Europees Parlement komt binnen één maand met een reactie op de voorstellen die door de EU-lidtstaten zijn goedgekeurd. In januari 2011 stelt de Europese Commissie de lijst van projecten en bijbehorende subsidies vervolgens definitief vast.
Provincie:
Tag(s):