woensdag, 10. februari 2010 - 16:29

Miljoenensubsidie voor sensorstad Assen

Assen

De provincie Drenthe en de gemeente Assen zijn verheugd over de toekenning van ruim €10,3 miljoen Europese- en rijkssubsidie aan het project Sensor City. In Assen wordt een grootschalig netwerk van sensormeetpunten aangelegd, dat uniek is in de wereld.

Assen is de komende jaren dé proeftuin bij uitstek, waar de nieuwste snufjes op het gebied van sensortechnologie worden ontwikkeld en getest. Met behulp van meetsystemen worden continu gegevens verzameld, die gebruikt worden voor een betere doorstroming van verkeer, en het terugdringen van lawaai en vervuiling.

De provincie Drenthe heeft het project Sensor City met succes voorgedragen voor bijdragen uit de regelingen EZ/PiD en OP EFRO. Het samenwerkingsverband van de noordelijke provincies (SNN) kende de subsidies toe.

De participatie van meer dan twintig bedrijven en kennisinstellingen garandeert dat Sensor City de motor wordt voor van nieuwe kennis, bedrijvigheid, producten en diensten. ,,We hebben hiermee in Drenthe een kraamkamer aan kennis in het hoogste technologische spectrum. Onze verwachting is dat we ook wat betreft nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid vruchten van de sensorprojecten zullen plukken’’, zegt gedeputeerde Janny Vlietstra (economie en werkgelegenheid).

Burgemeester Sicco Heldoorn constateert dat de ontwikkeling van Assen als kenniscentrum voor sensortechnologie in een stroomversnelling is gekomen. ,,Assen wordt daadwerkelijk Sensor City. Dit zal leiden tot nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid. Ik ben er van overtuigd we er veel profijt van zullen trekken.’’


In Sensor City zijn twee in het oog springende demonstratieprojecten opgenomen:

Het project Mobiliteit, onder leiding van onderzoeksinstituut TNO uit Delft, behelst een intelligent verkeerssysteem. Automobilisten krijgen relevante informatie ter voorkoming van files en zij kunnen bijvoorbeeld een parkeerhaven in het centrum reserveren. Verkeerslichten worden slim aangestuurd zodat het verkeer beter doorstroomt.

In het project Geluidmonitoring worden, op basis van geluidsregistratie en identificatie, toepassingen ontwikkeld om geluidsoverlast terug te dringen. Zo wordt gewerkt aan geluidkaarten op internet, vergelijkbaar met ‘buienradar.nl’. Een andere voorbeeld is de toepassing van antigeluid in geluidswallen. In het uitgaansgebied worden microfoons geplaatst, die een ‘agressiecamera’ inschakelen bij lawaai (ruzie).

Beide projecten zijn bedoeld om richting bedrijfsleven en beleid te laten zien wat de mogelijkheden zijn die sensorsystemen bieden. De verwachting is dat de onderzoeken resulteren in een testfaciliteit die Noord-Nederland, de provincie Drenthe en de gemeente Assen een positie geeft in de ontwikkeling van intelligente grootschalige sensorsystemen.
Provincie:
Tag(s):