maandag, 13. september 2010 - 20:42

Miljoenentekort als gevolg daling rijksbudget uitkeringen

Tilburg

De gemeente Tilburg stevent in 2010 af op een tekort van 9,8 miljoen euro op de gemeentebegroting. Dat blijkt uit de gegevens van de afdeling Sociale Zaken, die heeft doorgerekend wat de korting op het rijksbudget voor uitkeringen voor Tilburg betekent.

Het ministerie van SZW maakte eind juli bekend dat gemeenten ongeveer 10% minder geld van het Rijk zouden krijgen voor de bijstandsuitkeringen, omdat het CPB volgens het ministerie minder groei van het aantal werklozen verwacht. Tilburg krijgt als gevolg van de korting dit jaar 8,1 miljoen euro minder voor het betalen van uitkeringen.

Zowel de G32 als de VNG zijn in actie gekomen tegen het voorstel van minister Donner, datop 27 juli 2010 bekend is gemaakt. Op 30 september
aanstaande is er weer een bestuurlijk overleg tussen het ministerie van SZW, Divosa en de VNG.

De rijkskorting heeft grote gevolgen voor de Tilburgse begroting. In 2010 verwacht het college een tekort van 9,8 miljoen euro. Vanaf 2011 is er nog grote onzekerheid over de omvang van het budget, maar houdt het college rekening met een structureel tekort van 8,2 miljoen euro. Het college betrekt de ontwikkeling van het bijstandsbudget bij het opstellen van het najaarsbericht 2010 en de actualisering van de begroting 2011.
Provincie:
Tag(s):