donderdag, 18. februari 2010 - 21:07

Minder financiële risico’s bij personeelsuitbreiding

Groningen

Om kleine bedrijven te stimuleren hun personeel uit te breiden heeft de gemeente Groningen besloten om voor hen de ‘Polis voor Groeiers’ beschikbaar te stellen. De polis beperkt het financiële risico voor de ondernemer bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van de nieuwe medewerker. Hiermee wil de gemeente kleine ondernemers een steuntje in de rug geven in deze economisch minder zekere tijden.

De ‘Polis voor Groeiers’ dekt na de eerste ziekteweek de loonkosten van de medewerker waarop de polis van toepassing is, tot een bepaald maximum. De werkgever loopt hierdoor minder financieel risico.
Aan de polis zijn een aantal voorwaarden gebonden. Zo mag het bedrijf niet meer dan 9 medewerkers hebben, en is er maximaal 1 polis per bedrijf beschikbaar. Verder mag het bedrijf niet langer dan 3 jaar bestaan en moet het gevestigd zijn in de stad Groningen.

De Gemeente Groningen stelt 30 polissen beschikbaar. De polis is ondergebracht bij Centraal Beheer Achmea en is tot eind 2010 beschikbaar. Hierbij geldt echter wel: ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’.
Provincie:
Tag(s):