donderdag, 18. november 2010 - 10:15

'Minder schadeuitkeringen door afname rokers'

Utrecht

De afgelopen jaren is het aantal schademeldingen als gevolg van schroei afgenomen.

De grootste oorzaak hiervan is het zorgvuldiger omgaan met sigaretten en sigaren. Dat blijkt uit een meerjarige inventarisatie van de schademeldingen bij ASR Verzekeringen.

Een sigaretje is voor velen een moment van ontspanning, maar wordt niet altijd met evenveel zorg opgestoken of uitgemaakt. Het gevolg is schroeischade aan kleding of meubels. Een vervelende bijkomstigheid die Nederlanders de laatste jaren echter fors weten terug te dringen. Zo is het aantal schademeldingen als gevolg van schroei tussen 2002 en 2009 met 36% afgenomen. Een opvallende trend die zich in 2010 doorzet. Het aantal schroeischademeldingen tot oktober dit jaar ligt 20% lager dan in dezelfde periode in 2009.

Naast een afname van het aantal schroeischademeldingen is schroei ook ten opzichte van andere schadeoorzaken, zoals inbraak, brand en water, de afgelopen jaren teruggelopen. In 2002 bleek namelijk dat 10% van het totale aantal schademeldingen het gevolg was van schroei terwijl dat in 2008 nog maar 5% was. Uit een inventarisatie van de meldingen over de afgelopen twee jaar blijkt bovendien dat het aandeel van schroeischademeldingen blijft dalen.

Minder rokers
De afname van het aantal schroeischademeldingen hangt samen met een daling in het aantal schademeldingen als gevolg van sigaretten en sigaren. Rokers lijken zorgvuldiger om te gaan met het opsteken en uitmaken van de sigaret, of roken steeds vaker buiten in plaats van binnen. Bijvoorbeeld op het terras van een horecagelegenheid of thuis op het balkon of in de tuin. Dit verkleint de kans op schade als gevolg van schroei. Daarnaast is de algemene trend dat er steeds minder rokers zijn.

Hoewel het aantal schroeischademeldingen als gevolg van sigaretten terugloopt, worden de schademeldingen met deze oorzaak die wel binnenkomen vaak gedaan door jongeren. Alertheid bij deze groep is dus geboden, stelt Ber Onderwater, Relatiemanager Schade bij ASR Verzekeringen.
Provincie:
Tag(s):