dinsdag, 16. november 2010 - 13:05

Minister Opstelten kritisch over advocaat bij verhoor

Den Haag

Het experiment met de aanwezigheid van een advocaat bij het politieverhoor van verdachten is goed verlopen.

In twee jaar tijd hebben politie en advocatuur ervaring kunnen opdoen met de aanwezigheid van de raadsman bij het politieverhoor. De onderzoekers zien verband tussen het advies van de raadsman aan de verdachte voorafgaand aan het verhoor en de manier waarop verdachte en politie zich tijdens het verhoor opstellen.

De conclusie lijkt te moeten zijn dat het advies vóór het verhoor en de aanwezigheid tijdens het verhoor niet los van elkaar kunnen worden gezien.

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie is kritisch over de suggestie dat een advocaat standaard aanwezig moet zijn tijdens het politieverhoor. In zijn brief aan de Tweede Kamer benadrukt hij dat in Nederland jaarlijks 350.000 verdachten worden verhoord. De onderzoekers hebben 168 verhoren van 94 verdachten in 74 zaken bijgewoond. De minister schrijft dat de bevindingen van het onderzochte experiment niet zonder meer kunnen worden uitvergroot tot regelgeving die betrekking heeft op andersoortige delicten dan de onderzochte levensdelicten.

De financiële en operationele gevolgen voor politie en advocatuur maakten geen deel uit van het evaluatieonderzoek. Gezien de mogelijk verstrekkende gevolgen die de aanwezigheid van de advocaat bij het politieverhoor voor beide beroepsgroepen en het strafproces zouden kunnen hebben is nader onderzoek nodig.
Provincie:
Tag(s):