donderdag, 4. november 2010 - 12:36

Minister Opstelten maant Korpsbeheerders te stoppen met bonnenquota

Den Haag

Minister Ivo Opstelten wil zo snel mogelijk een eind maken aan de bonnenquota voor de politie.

Landelijk wordt al sinds 2007 niet meer gestuurd op het aantal uit te schrijven bonnen, maar regionaal gebeurt dit nog wel. Minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) acht dit een onwenselijke situatie die per direct in alle korpsen beëindigd dient te worden. Dit schrijft hij in een brief aan alle Korpsbeheerders in Nederland.

Het uitschrijven van bonnen mag volgens Opstelten nooit een doel op zich zijn. De politie moet de ruimte hebben om op basis van vakmanschap en gezaghebbend optreden zelf te bepalen wanneer het uitschrijven van een bon noodzakelijk is. Iedere schijn moet vermeden worden dat het behalen van een streefcijfer hierbij een rol speelt.

Opstelten vindt het van groot belang dat deze duidelijke afspraak uit het Regeerakkoord onmiddellijk wordt uitgevoerd en reken daarbij op de medewerking van de korpsbeheerders
Provincie:
Tag(s):