dinsdag, 7. december 2010 - 9:09

Minister wil duurzame energie laten opwekken

Den Haag

Zo snel mogelijk zo veel mogelijk duurzame energie laten opwekken door de goedkoopste vormen te subsidiëren. Dat wil minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie bereiken met een vernieuwd en efficiënter pakket stimuleringsmaatregelen.

'We willen zoveel mogelijk duurzame energie per euro,' aldus minister Verhagen maandag 6 december 2010 in overleg met de Tweede Kamer. 'Dat past in ons streven maar betaalbare, betrouwbare en schone energie.'

Deze Stimuleringsregeling Duurzame Energie Plus (SDE+) is een grote stap op weg naar het doel van 14 procent duurzame energie in 2020. Dat is volgens de regering een realistische doelstelling die kan worden bereikt door groene groei. Het effect van de stimuleringsmaatregelen zal worden doorgerekend door het Planbureau voor de Leefomgeving. De nieuwe regeling wordt gefinancierd via een opslag op de energierekening. Burgers en bedrijven kunnen zo precies zien waarvoor ze betalen.

Minister Verhagen zal de Tweede Kamer begin 2011 op de hoogte brengen van de voorwaarden waaronder een vergunning voor een nieuwe kerncentrale kan worden afgegeven. Om levering van betaalbare en schone energie ook in de toekomst veilig te stellen, moet er ook ruimte zijn voor kernenergie. Dat is schoon en maakt Nederland minder afhankelijk van andere grondstoffen.
Provincie:
Tag(s):