vrijdag, 17. december 2010 - 19:38

Ministerraad akkoord met afschaffen kunstenaarsregeling

Den Haag

De ministerraad heeft er vrijdag op voorstel van staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mee ingestemd om de Wet Werk en Inkomen Kunstenaars (WWIK) per 1 januari 2012 te beëindigen.

De WWIK biedt kunstenaars de mogelijkheid om binnen een periode van tien jaar maximaal vier jaar een aanvulling op het inkomen aan te vragen als zij niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Met deze maatregel komt een einde aan deze uitzonderingspositie voor kunstenaars in de sociale zekerheid.

De maatregel tot afschaffing van de WWIK is in het regeerakkoord aangekondigd. Naar het oordeel van het kabinet past het niet dat er voor kunstenaars met deze aparte voorziening andere regels gelden dan voor de overige ondernemers of werknemers. De afschaffing van de WWIK sluit bovendien aan bij het kabinetsstandpunt dat de sociale zekerheid alleen is bestemd voor degenen die echt niet kunnen werken.

Beëindiging van de WWIK betekent een administratieve lastenvermindering voor de twintig centrumgemeenten die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van deze regeling. Het leidt tot een structurele bezuiniging van 10 miljoen euro op de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Eind 2009 maakten 2.600 mensen gebruik van deze inkomensregeling.

Kunstenaars die na 1 januari 2012 niet in staat zijn om met hun werk voldoende inkomsten op te bouwen, worden geacht om - net als anderen — actief naar ander werk te zoeken, eventueel ook buiten de kunstsector.
Provincie:
Tag(s):