woensdag, 21. april 2010 - 20:42 Update: 08-07-2014 1:04

Moelijker hypotheek voor gezin

Den Haag

De minister van Financiën gaat de regels verscherpen om ongewenste overkreditering bij hypotheekverstrekking tegen te gaan. ‘Het nieuwe toetskader hypothecaire kredietverlening dat woensdag wordt voorgesteld door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) wordt hiertoe verwerkt in een algemene maatregel van bestuur’, meldt het ministerie van Financiën woensdag.

De belangrijkste maatregelen die de AFM voorstelt, zijn het beperken van de maximale lening tot 112% van de waarde van de woning met een aflossing in 7 jaar tot 100%, het beperken van de mogelijkheden om meer te lenen dan volgens het inkomen passend is, door vast omschreven uitzonderingsmogelijkheden.

Gezinnen
Verder zal er beter rekening moeten worden gehouden met de samenstelling en het budget van het huishouden van de consument die een hypotheek wil afsluiten en zal er een betere aansluiting van de gedragscode consumptief en hypothecair krediet moeten komen.

Het ministerie is al langere tijd in gesprek met de AFM over aanscherping van de regels om overkreditering bij hypotheekverstrekking te kunnen tegengaan en vindt de voorgestelde maatregelen passend om overkreditering verder in te perken.

Minister De Jager: “Ongewenste overkreditering kan in bepaalde situaties voor grote problemen zorgen in het leven van mensen. Daar gaan we nu wat aan doen. We zorgen voor een afgewogen pakket aan maatregelen voor nieuwe hypotheken. Aan de ene kant wordt overkreditering bij hypotheekverstrekking tegengegaan. Aan de andere kant is het belangrijk dat mensen kunnen blijven lenen. Daarom moet het mogelijk blijven om in sommige gevallen af te kunnen wijken van de harde normen die we stellen.”

De minister van Financiën zal daarom het toetskader hypothecaire kredietverlening op korte termijn verwerken in een Algemene Maatregel van Bestuur (AmvB). Ten aanzien van het voorstel om te toetsen op basis van de huishoudtypes krijgt de sector gelegenheid om met een alternatief voorstel te komen, dat getoetst wordt door de AFM, dat dezelfde doelstelling bereikt in het kader van risicobeperking voor consumenten. Uitgangspunt is dat de AmvB in werking zal treden 1 januari 2011.
Categorie:
Tag(s):