donderdag, 5. augustus 2010 - 11:36

Moestuintjes West-Brabant mogelijk vervuild

Moerdijk

Op 3 augustus jl. heeft vanaf 8:00 uur een brand gewoed in een historische schuur aan de Molendijk 7 in Standdaarbuiten, gemeente Moerdijk.

Op het moment van de brand waren daar kunstmest, bestrijdingsmiddelen en afgewerkte olie aanwezig. Tijdens de brand zijn deze stoffen en verbrandingsproducten vrijgekomen. De rook die op dat moment daarbij ontstond was niet schadelijk voor de volksgezondheid. Er wordt nu rekening mee gehouden dat in een groot gebied rondom de schuur verbrande resten van het rieten dak zijn neergedaald. We hebben enkele meldingen ontvangen van deze roetresten op gewassen. Momenteel onderzoekt het RIVM (Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu) of er gevolgen zijn voor de volksgezondheid.

Advies

De gemeente adviseert inwoners om geen groente en fruit uit eigen (moes)tuin te eten. Aan agrarische bedrijven is het advies de oogst van landbouwproducten enkele dagen op te schorten en producten die op 3 augustus van het land zijn gehaald, apart op te slaan. Dit geldt ook voor de melkproductie van koeien die in dit gebied in de wei staan. Deze adviezen gelden totdat de resultaten van het onderzoek bekend zijn. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid voor komend weekend zijn.

Voor welk gebied geldt dit advies

In het gebied liggen de volgende dorpskernen: Oudenbosch (gedeeltelijk), Hoeven, Etten Leur, een klein gedeelte van Rucphen en Prinsenbeek (gedeeltelijk). De bebouwde kom van Standdaarbuiten ligt niet binnen het gebied. In het westen wordt het gebied begrensd door de Standdaarbuitensedijk – West Vaardeke, Molenstraat, Vaartweg – Pastoor van Breugelstraat, in het oosten door de A16, in het zuiden door de A58. In het noorden wordt het gebied begrensd door de Mark.
Provincie:
Tag(s):