woensdag, 25. augustus 2010 - 13:07

Molen De Leeuw krijgt roeden terug

Zuidhorn

Dinsdag 31 augustus aanstaande krijgt korenmolen De Leeuw in Oldehove zijn roeden weer terug. Deze operatie maakt onderdeel uit van de restauratie van de molen. Firma Jellema molenbouw en -onderhoud uit Birdaard voert de werkzaamheden voor de restauratie van de molen uit.

Afgelopen winter is gebleken dat de roeden van molen De Leeuw niet meer goed functioneren. Een deel van de roedenbekleding is bij een storm naar beneden gewaaid. Uit nader onderzoek is gebleken, dat de roeden in een zeer slechte staat verkeren. De bekleding laat los en de binnenzijde is verrot waardoor de roeden een gevaar vormen voor de omgeving en voor de molen. De roeden zijn daarom begin dit jaar uit de molen gestoken om plaats te maken voor de nieuwe roeden.

Subsidie
De gemeente heeft via de Regeling rijkssubsidiëring wegwerken restauratieachterstand een subsidie gekregen voor de restauratie van de molen. Bovenop dit bedrag draagt de gemeente uit eigen middelen bij om de molen te kunnen restaureren.

De verwachting is dat de restauratie van de molen eind dit jaar gereed is.
Provincie:
Tag(s):