dinsdag, 12. oktober 2010 - 17:44

Monumentaal complex Josephkerk Arnhem opgeknapt

Arnhem

Omroep Gelderland krijgt een half miljoen euro voor het restaureren van het parochiehuis en andere gebouwen rond de Josephkerk te Arnhem.

Hierdoor blijft het monumentale geheel behouden en komt er een oplossing voor de te krappe behuizing van de regionale omroep.

Provinciale Staten moeten nog hun goedkeuring hechten aan dit subsidievoorstel van Gedeputeerde Staten.

Nieuw plan
De restauratie van de gebouwen bij de Josephkerk en het oplossen van het huisvestingsprobleem van de omroep staan al langer op de agenda. Er ligt een nieuw restauratieplan voor het complex. Eerdere pogingen om het monumentale geheel te behouden zijn gesneuveld. Partijen haakten toen af omdat het plan te duur zou worden. In het nieuwe plan is de herhuisvesting van de omroep niet meer in de kerk gepland maar elders op het complex. Het plan voorziet in restauratie en een gedeeltelijke nieuwbouw aan de achterzijde van het parochiehuis. Omroep Gelderland kan hiermee ruimer worden gehuisvest. Met de financiële bijdrage van de provincie kan het plan vrij snel worden uitgevoerd.

Nieuwe functie
De provincie Gelderland zet zich in voor het behoud en herstel van religieuze gebouwen. Deze gebouwen zijn markante punten in het landschap en tastbare elementen van onze historie, verbonden met verhalen en gebeurtenissen van lokale gemeenschappen. Het religieus erfgoed staat in heel Nederland sterk onder druk. Dat komt omdat de financiële situatie van veel kerken verslechtert door het teruglopen van het aantal kerkgangers. Door de gebouwen een nieuwe functie te geven kunnen ze voor de toekomst behouden blijven. In de afgelopen jaren heeft de provincie op deze manier inmiddels enkele miljoenen met succes geïnvesteerd.
Provincie:
Tag(s):