donderdag, 2. september 2010 - 21:30

'Natuurlijke Grenswateren'

Eindhoven

De Maas in Limburg en Brabant wordt gevoed door verschillende beken uit Nederland en Duitsland. Omdat water niet aan grenzen is gebonden, gaan vijf Duitse en Nederlandse waterschappen uit het stroomgebied van de Maas samenwerken aan de waterkwaliteit en de natuurlijke leefgebieden.

Hiervoor is het INTERREG-project ‘Natuurlijke Grenswateren‘ gestart.
De waterschappen Peel en Maasvallei (NL), Aa en Maas (NL), Niersverband (D), Schwalmverband (D) en Rivierenland (NL), allen gelegen in het stroomgebied van de Maas, werken de komende drie jaar nauw en grensoverschrijdend samen aan de verbetering van de waterkwaliteit en de natuurlijke leefgebieden van de Maas en zijn zijrivieren en -beken. Een gezamenlijke aanpak aan weerskanten van de grens is noodzakelijk om voldoende effectief en efficiënt maatregelen te treffen. Basis voor de samenwerking is de grensoverschrijdende onderlinge overdracht van kennis, informatie en ervaring.

Doel van het project Natuurlijke Grenswateren is verbetering van de ecologische kwaliteit van water en natuur in het grensgebied, structurele grensoverschrijdende samenwerking en kennisoverdracht.
Provincie:
Tag(s):