dinsdag, 2. november 2010 - 19:55

Nederlanders tevreden, maar grote contrasten tussen groepen

Ook in tijden van economische teruggang zijn de meeste Nederlanders tevreden over veel aspecten die de kwaliteit van leven bepalen. Ze zijn tevreden over hun woning en hun leefomgeving, maar ook over hun sociale contacten en de omstandigheden op het werk.

Hoogopgeleiden steken hierbij wel aanzienlijk gunstiger af dan laagopgeleiden: zij leven langer en met minder lichamelijke beperkingen. Ook hebben hoogopgeleiden duidelijk meer vertrouwen dan laagopgeleiden in andere mensen, de politiek en instituties. Dit is te vinden in het boek De Nederlandse Samenleving 2010 dat vandaag verschijnt. Aan de hand van negen dimensies van de kwaliteit van leven schetst het CBS een actueel beeld van welvaart en welzijn van Nederlandse burgers, met oog voor verschillen tussen bevolkingsgroepen en regio’s.

Bevolking groeit sterker dan verwacht
De Nederlandse bevolking is in 2009 sterker gegroeid dan aanvankelijk werd verondersteld en telde op 1 januari 2010 16,6 miljoen mensen. De immigratie nam niet af zoals verwacht, maar juist toe, terwijl de emigratie sterker daalde dan verwacht. Halverwege 2009 begon het geboortecijfer te dalen. Hierbij speelt mogelijk de vertraagde reactie op de economische crisis een rol. Regionaal zijn er grote verschillen in bevolkingsgroei. Sommige regio’s zagen de bevolking in de afgelopen jaren zelfs krimpen.
Categorie:
Tag(s):