dinsdag, 31. augustus 2010 - 16:27 Update: 08-07-2014 1:03

Nederlanders voelen zich veilig voor overstromingen

Wageningen

Nederlanders zijn over het algemeen redelijk tevreden over het belang dat de Nederlandse overheid hecht aan de veiligheid tegen overstromingen. Minder tevreden zijn we over de informatie die verstrekt wordt over de risico's van overstromingen.

De tevredenheid over het waterbeheer is het grootst in de provincie Zeeland. Zij vinden daar de waterbeheerders deskundig, toekomstgericht en resultaatgericht.

"Het draagvlak voor overstromingsmaatregelen in Nederland is groot", zegt Mirjam de Groot, onderzoeker bij Alterra, onderdeel van Wageningen UR. Zij deed samen met Arjen Buijs en Marijke van Winsum op verzoek van Rijkswaterstaat onderzoek naar de tevredenheid van de bevolking over de hoogwaterbescherming in Nederland. "De steun voor preventieve maatregelen, dus maatregelen die de kans op overstromingen verkleinen, is overigens groter dan de steun voor ruimtelijke maatregelen, die de gevolgen van overstromingen inperken. Onder hoogopgeleiden is de steun over het algemeen het grootst."

In zijn algemeenheid blijkt de bevolking zich bewust te zijn van de gevolgen die klimaatverandering heeft op de toekomstige wateroverlast en overstromingen. 76% van de bevolking is van mening dat dit soort gebeurtenissen vaker zullen voorkomen, terwijl slechts 8% het hiermee oneens is. 87% voelt zich veilig in Nederland met betrekking tot overstromingen, 9% doet dat niet. Dit hangt overigens ook af van de vraag of mensen al eens een overstroming hebben meegemaakt.
Categorie:
Tag(s):