dinsdag, 31. augustus 2010 - 17:54

Niers treedt buiten oevers

Venlo

De regenrivier de Niers is buiten haar oevers getreden. Woensdagavond 1 september verwacht Waterschap Peel en Maasvallei de piekafvoer. De overlast is minimaal, zo meldt het waterschap..

De Niers is erop ingericht om regenwater van Duitsland af te voeren naar de Maas. Betrokkenen hebben alles gedaan wat mogelijk is om de tijdelijke hoge afvoeren zoveel mogelijk op te vangen. Enkele weilanden langs de Niers in Gennep en Ottersum hebben wateroverlast. De bebouwde kernen worden beschermd door dijken. Woensdagavond zal de piekafvoer in de Niers in Limburg komen. Het waterschap verwacht dat het waterpeil van de Niers dan tijdelijk zo’n 20 a 30 centimeter stijgt. Het waterschap adviseert materialen en dieren in de uiterwaarden tijdelijk weg te halen. Ook kan de Niers sneller gaan stromen, waar kanoërs en andere waterrecreanten rekening mee moeten houden.

Omdat er zo veel regen gevallen is, heeft het waterschap de vegetatie in de Niers extra gemaaid voor optimale afvoer richting de Maas. Ook de agrariërs werken mee. Ze gaan flexibel om met de stuwen in de sloten en hun peilgestuurde drainage. Het waterschap heeft Staatsbosbeheer geïnformeerd in verband met de dieren in het aangrenzende natuurgebied. In nauwe samenwerking met het Duitse waterschap Niersverband zijn de stuwen omlaag gezet in het Gelders Nierskanaal om de pieken op te vangen.

De hoge waterstand van de Niers is heel plaatselijk. Het watersysteem in Noord- en Midden-Limburg is goed onderhouden en robuust. Het zit vol, maar er is minimale overlast in het beheergebied van Waterschap Peel en Maasvallei. Dit is mede te danken aan de goede samenwerking met agrariërs die stuwen beheren. Het waterschap heeft diverse meldingen gehad van oplettende agrariërs en inwoners over het hoge peilen.
Provincie:
Tag(s):