dinsdag, 6. juli 2010 - 9:46 Update: 08-07-2014 1:03

Nieuw migratiebeleid stimulans voor Nederlandse economie

De Eerste Kamer heeft maandagavond het wetsvoorstel Modern Migratiebeleid van Minister Hirsch Ballin van Justitie aanvaard. Dankzij deze wet zal Nederland aantrekkelijker worden voor die migranten waar in economisch opzicht grote behoefte aan is.

Het uitgangspunt van het modern migratiebeleid is selectiviteit. Dit houdt in dat het beleid uitnodigend is voor migranten aan wie economisch behoefte is en restrictief voor anderen. Nederland wordt hierdoor aantrekkelijker als vestigingsplaats voor internationale bedrijven en kennismigranten, wat kan bijdragen aan de versterking van de Nederlandse economie.

De nieuwe wet, die naar verwachting op 1 januari 2011 in werking zal treden, luidt onder meer een vereenvoudiging in van het stelsel van reguliere verblijfsvergunningen.
Categorie:
Tag(s):