dinsdag, 11. mei 2010 - 16:19

Nieuw onderzoek naar vuurwerkramp

Enschede

Een team van in eerste instantie 12 mensen gaat onderzoek doen naar aanleiding van de getuigenverklaring die is binnengekomen bij RTV Oost over betrokkenen bij gebeurtenissen op het terrein van SE Fireworks op 13 mei 2000 voorafgaande aan het ‘eerste vlammetje’ van de vuurwerkramp.

Om deze informatie te onderzoeken wordt een team samengesteld met een mix van rechercheurs van de politie Twente en daarbuiten die niet eerder bij het onderzoek betrokken zijn geweest. Het onderzoeksteam staat onder leiding van medewerkers van de politie Noord- en Oost- Gelderland. De eindverantwoordelijkheid voor dit feitenonderzoek ligt bij het Openbaar Ministerie Almelo.

OM en politie hebben de volgende onderzoeksopdracht geformuleerd: onderzoek alle nieuwe informatie die antwoord kan geven op de vraag welke gebeurtenissen op het terrein van SE Fireworks op 13 mei 2000 vooraf gingen aan het ‘eerste vlammetje’ en wie daarbij betrokken is of zijn geweest. Daarbij wordt in elk geval gebruik gemaakt van het bestaande dossier, interviews met sleutelfiguren en verklaringen van personen die informatie hebben in relatie tot de onderzoeksopdracht.

Het onderzoek zal in elk geval vier weken in beslag nemen. Gedurende het onderzoek worden in het belang van het onderzoek geen inhoudelijke mededelingen gedaan.
Provincie:
Tag(s):