maandag, 19. juli 2010 - 12:06 Update: 08-07-2014 1:03

Nieuw 'wapen' tegen miltvuursporen

Leiden

De Nederlandse farmaceut IQ Therapeutics heeft een behandeling ontwikkeld die leidt tot volledige genezing na inademing van miltvuursporen (antrax), ook in een laat stadium van de infectie.

"Deze belangrijke doorbraak in de behandeling van de vaak dodelijke ziekte biedt perspectieven voor het redden van besmette mensen over de hele wereld.

Levensreddende behandeling

Inademing van miltvuursporen, in negatieve zin bekend als terreurwapen in de zogenaamde 'poederbrieven', is vaak dodelijk. De enige goedgekeurde behandeling (antibiotica) tot nu toe werkt bovendien onvoldoende wanneer deze pas wordt gestart als de eerste symptomen zichtbaar zijn. IQ Therapeutics heeft in een proefdiermodel van de University of Texas laten zien dat met een eenmalige toediening van haar product 48 uur na de besmetting volledige genezing optreedt. "De behandeling in de symptomatische fase na miltvuurinfectie is uniek en biedt mogelijkheden voor situaties waarin besmette personen zich niet direct bewust zijn van de infectie of geen directe toegang hebben tot de juiste behandeling. De 100% overleving bij behandeling na 48 uur na blootstelling is nog niet eerder aangetoond," aldus De Laat van farmaceut IQ Therapeutics.

Miltvuur

Miltvuur is een acute infectieziekte die veroorzaakt wordt door de sporenvormende bacterie Bacillus anthracis. Deze bacterie komt op vele plaatsen in de natuur voor en infectie kan leiden tot ernstige ontstekingen. Wanneer de sporen van de bacterie worden ingeademd, inhalatiemiltvuur, is de infectie vaak dodelijk indien dit niet adequaat wordt behandeld. De sporen ontkiemen tot bacteriën die het toxine uitscheiden en dit toxine geeft aanleiding tot ernstige ziekte en uiteindelijk de dood.

Inhalatiemiltvuur is bekend van de 'poederbrieven', waarbij miltvuursporen per brief worden verstuurd en onder andere in 2001 in de VS tot meerdere sterfgevallen hebben geleid. "Het is een veilige gedachte dat we ons met deze behandeling kunnen weren tegen deze vorm van terreurdreiging," aldus De Laat.
Categorie:
Tag(s):