vrijdag, 10. december 2010 - 14:48

Nieuwe aanpak van misstanden in hondenhandel en -fokkerij

Den Haag

Er komt nieuwe regelgeving om misstanden in de hondenhandel en de hondenfokkerij effectiever aan te pakken. Dit heeft het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) vrijdag bekendgemaakt.

Chippen & registreren
Staatssecretaris Bleker van EL&I gaat het Honden- en kattenbesluit moderniseren en het chippen/registreren van honden verplicht stellen. Ook roept hij de sector op tot meer verantwoordelijkheid en vraagt hij consumenten om beter na te denken bij de aanschaf van een hond.

Dat schrijft hij vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer. De maatregelen sluiten aan bij de zienswijze die de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) in opdracht van het ministerie van EL&I heeft uitgebracht en die vandaag naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.

Aanleiding
Aanleiding voor de opdracht was de maatschappelijke zorg over ontwikkelingen in de fokkerij die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid of het welzijn van huisdieren. In het voorjaar van 2011 reageert Bleker op de zienswijze van de RDA op landbouwhuisdieren.


Illegale hondenhandel
Beroepsmatige hondenhandelaren en -fokkers die zich niet hebben aangemeld bij een daartoe door de overheid aangewezen instantie zijn illegaal, maar kunnen zich op dit moment voor een deel aan toezicht onttrekken.

Daarom zal na de zomer het chippen en registreren van honden verplicht worden gesteld. Met dit instrument worden handelsstromen en de fokkerij inzichtelijker gemaakt en kan handhaving en opsporing effectiever plaatsvinden.

De identificatie en registratie worden geleidelijk ingevoerd. Daarmee wordt na de zomer bij pups begonnen, zodat over tien jaar vrijwel alle honden gechipt en geregistreerd zijn. De verplichting tot chippen en registratie ligt bij de fokkers. Opsporingsinstanties maken gebruik van de gegevens. Een hond die niet gechipt is is in principe illegaal en de eigenaar is in overtreding.

Op deze manier verwacht staatssecretaris Bleker dat consumenten niet langer honden zullen kopen bij illegale handelaren: "Het moet net als bij de aanschaf van een auto normaal worden dat je bij de aankoop van een hond papieren krijgt. Zo niet, dan moet je nattigheid voelen". Met het chippen van honden kunnen ook particulieren die hun hond achterlaten beter worden opgespoord.
Provincie:
Tag(s):