vrijdag, 22. oktober 2010 - 10:04 Update: 08-07-2014 1:02

Nieuwe bacterie-groepen gevonden die bij plantenwortels leven

Bij onderzoek van Plant Research International, onderdeel van Wageningen UR, zijn twee nieuwe groepen bacteriesoorten gevonden die in interactie met planten leven. De vondst werd onder andere mogelijk gemaakt door de inzet van nieuwe technieken voor isoleren van bacteriën uit bodem- en plantenmonsters.

Ulisses Nunes da Rocha, die het onderzoek Plant Research International uitvoerde, hoopt vrijdag 22 oktober op dit onderzoek te promoveren aan de Universiteit van Groningen.

Acidobacteria en Verrucomicrobia zijn groepen van bacteriesoorten die veel in de grond voorkomen. Ze zijn over het algemeen heel lastig te kweken. Doordat ze zo lastig te kweken zijn, was het tot voor kort niet goed mogelijk om onderzoek naar deze soorten te doen.
Door gebruik te maken nieuwe technieken voor het isoleren van bacteriën lukte het Nunes de Rocha toch om deze soorten te onderzoeken. Op basis van de DNA-bouwsteenvolgorde van de bacteriën kon de aanwezigheid van de bacteriën worden aangetoond in bodemmonsters en plantenmonsters.

Door gebruik te maken van deze DNA-technieken ontdekte Nunes da Rocha (Brazilië, 1981) dat er Acidobacteria en Verrucomicrobia bacteriën zijn die vooral in de directe omgeving van plantwortels leven, in de zogenoemde rhizosfeer. Daaruit blijkt dat er een interactie plaatsvindt tussen de planten en de bacteriën. Wat die interactie precies is, moet nog nader onderzocht worden.
Categorie:
Tag(s):